מבוא

מבוא האפשרות לשחזר את התוכנית והמבנה של מקדש שלמה מעוררת את דמיונם של חוקרים בתחומי המקרא , תולדות עם ישראל , מדעי הדתות ותולדות האמנות , וכן של אדריכלים וארכיאולוגים , במשך דודות רבים . החוקר המתמודד עם הנושא ניצב בפני אתגר כפול : מחד גיסא , הוא מנסה לשחזר מבנה עתיק , אשר לא התגלתה ממנו אפילו אבן אחת ( וספק גדול אם תימצא , גם אם ניתן יהיה לערוך חפירות בהר _הבית . ( ומאידך גיסא , שחזור המקדש על פי התיאור המקראי מבוסס על טקסט ספרותי מורכב , שרבים ממונחיו הטכניים אינם מובנים לנו , ופרטים אחדים חסרים להשלמת התוכנית . קשיים אלו הובילו את ו"פ אולברייט להקביל את המאמצים לשחזר את מקדש שלמה ל'ייסורי טנטלוס . ' מעקב אחרי תולדות המחקר של שחזור המקדש מעלה כי כל דור ודור הסתמך על הפרשנות המקובלת בזמנו לנוסח המקרא , והשליך פרשנות זו על התפיסה הארכיטקטונית המקובלת בתקופתו . רק עם התפתחות המחקר הארכיאולוגי יכלו החוקרים לעמת את שחזוריהם עם שרידים של מקדשים שנחשפו בחפירות בארץ ישראל ובשכנותיה . ניתוח עקרונות התכנון של מקדשים אלה לטיפוסיהם מאפשר לנו להבין את התיאור המקראי באופן מהימן יותר , להתחקות אחר ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי