פרק שמיני מקדש שלמה: שחזור תוכניתו ומקבילותיו הארכיאולוגיות

_פרק שמיני מקדש שלמה : שחזור תוכניתו ומקבילותיו _הארכיאולוגיות זאב הרצוג  אל הספר
יד יצחק בן-צבי