צורת המקדש

צורת המקדש המקורות ממקדש שלמה לא שרד ולא נחשף דבר , והרוצה לעמוד על מראהו צריך להסתמך באופן כמעט בלעדי על מקורות כתובים . תיאורטית , אפשר להסתייע במקדשים קדומים אחרים ששרידיהם נחשפו בחפירות בארץ ישראל ובארצות _שכנות ; אך אין בינתיים ממצאים רבים כאלה ועדותם איננה אחידה או _חד משמעית . כמו כן , הממצא הארכיאולוגי מוגבל למה שהוא מסוגל להראות . הוא עשוי להמחיש שחזורים שנעשו על סמך עדות כתובה , ואף יש בכוחו להציע פירושים לכתובים סתומים , למלא פערים בשחזור ולקשור שחזור זה או אחר למציאות . אבל כל זה אפשרי רק במידה שאין סתירה בין הממצא לבין העדות הכתובה . המקרא מביא שני תיאורים מפורטים של מקדש שלמה , אחד במלכים א , ו-ז ואחד בדברי הימים ב , ג-ד . שחזור המקדש בצורתו המקורית יכול להתבסס מתחילה אך ורק על התיאור המובא בספר מלכים . בתיאור בספר דברי הימים יש _לדון בפני עצמו : אמנם , הוא מתאר בניין שלם , אבל הבניין המתואר בו שונה במספר פרטים מהבניין המתואר בספר מלכים , ומתברר שהוא רצוף שינויים פרשניים , מגמתיים ומכוונים בעליל . כך , לדוגמה , הפרוכת העשויה 'תכלת וארגמן וכרמיל ובוץ , ' ושיש עליה כרובים (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי