תולדות המקדש

תולדות המקדש על פי המסופר נבנה בית המקדש בירושלים על ידי שלמה המלך . יסודות המקדש הונחו בשנתו הרביעית של המלך 964 ) לפסה"נ בקירוב , ( והבית הושלם כעבור שבע שנים ושישה חודשים , בשנתו האחת עשרה ( מלכים א , ו א , לז-לח . ( מסתבר שהנתונים האלה אינם משקפים את האמת ההיסטורית . הם מושתתים על דפוס ספרותי מקובל , מזה , ועל מספר 'טיפולוגי , ' המביע תקופה אידיאלית , מזה . באשר לייסוד הבית בשנה הרביעית למלך , ניתן לשער ששנה זו היתה למעשה שנתו הראשונה של שלמה כמלך ברשות עצמו , אחרי ששימש כיורש עצר בשלוש שנותיו האחרונות של דויד אביו . אם כך , יש לראות במספר ביטוי מקראי לתפישה שכמותה היתה רווחת בכתובות מלכים מסופוטמיות . על פי תפישה זו ראוי לייחס לשנתו הראשונה של מלך חדש מעשה מרשים כלשהו למען האל , ובמיוחד בניית מקדש חדש . באשר להשלמת הבנייה בשבע שנים , הרי תקופה של שבע יחידות זמן נתפשת בספרות המזרח הקדמון כתקופה אידיאלית . יתר על כן , מצאנו במקרא גופו כי מלאכת המשכן ארכה שבעה חודשים ; ואילו ב'עלילת בעל' שבכתבי אוגרית נאמר שארמונו של בעל יצא מאליו מתוך אש שבערה שבעה ימים 22-35 ) . _ך _. _( _0 _. _47 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי