פרק שביעי מקדש שלמה

_פרק שביעי מקדש שלמה _אביגדור ויקטור הורוויץ  אל הספר
יד יצחק בן-צבי