הערה לביבליוגרפיה

הערה לביבליוגרפיה היבול הביבליוגרפי על אודות הארכיאולוגיה והטופוגרפיה של ירושלים , שנכתב למן ראשית חקר העיר , בחלקה הראשון של המאה הקודמת ועד ימינו , הוא עצום ורב . חלקו מחזיק נתונים ראשוניים _114 ראה : שילה , קדם , , 19 _עמ' טו , לוח . 1 : 34 יש לציין כי 'החדר השרוף' ( לוקוס ( 997 נחשף בקצה _הצפוני מזרחי ביותר של שטח , 0 ומבחינה זו הוא מצביע , כמו הכותרת _הפרוטו איאולית שנמצאה בקצה _הצפוני מערבי של השטח , לכיוון צפון , אל אזור 'עשיר' יותר בפרטי עיטור . ( כגון נתוני חפירה , ממצאים וכוי ) וחלקו האחר כולל את פרשנות הנתונים והממצאים . בזה האחרון חלה התפתחות מתמדת , שכן נתונים חדשים מצריכים לימוד מחודש , המביא להבנה טובה יותר . מובן מאליו שמחקרים ודברי פרשנות שנכתבו בעבר שוב אינם מתאימים למצב הידע שבידינו כיום , ויש להם , לכל היותר , חשיבות להיסטוריה של המחקר בסוגיה זו או אחרת . מטבע הדברים אין מאמר מסכם זה יכול להביא אלא את ההפניות הביבליוגרפיות החשובות והחדשות ביותר . במקרים רבים פירסמו חופרים וחוקרים מאמרים מקבילים , בעברית ובשפה לועזית . במקרה זה הסתפקתי בהפניה אל המאמר בעברית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי