דברי סיכום

דברי סיכום המחקר הארכיאולוגי של ירושלים , שניזון בנתונים חדשים מן החפירות , עשה בדור האחרון צעדים ניכרים לגיבוש תמונת המתאר העיתני , להבנת פרטי השרידים ולדיוק בתיארוכם . פרטים רבים עדיין אינם מובנים לאשורם , ובמקומות אחרים תתבהר התמונה אם יתגלו ממצאים חדשים . בעיקר חסרים נתונים ארכיאולוגיים מן המאות הי - ' _ט' _לפסה"נ , תקופה שבה מתאר העיר , אופיה וזיהוי מבני הציבור שהיו בה כפי שהם ידועים בפירוט מן המקרא , הם עדיין בבחינת חידה . לעומת זאת , גודלה הרב , מתארה ואופיה של העיר במאות הח - ' _ד לפסה"נ , כפי שהם עולים מן הממצא הארכיאולוגי , מתאימים היטב לזה העולה מן התיאור המקראי , כלומר , של עיר בירה ועיר מקדש . אבל עפרה של ירושלים מפתיע בכל פעם מחדש . כבר בעבר הביעו חוקרים את הדעה כי הנתונים מוצו , או _שאץ סיכוי למצוא נתונים חדשים בשל קשיי החפירה בעיר חיה ובנויה בצפיפות . האירועים של שלושים השנים האחרונות , החפירות שנערכו בעקבותיהם , והשרידים שנתגלו הראו בעליל כי התמונה שונה . עיקרו של מחקר ירושלים עוד לפנינו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי