איור 13. חפירות ק' קניון בעיר דויד. כותרת פרוטו־איאולית