איור 12.חפירות נ' אביגד ברובע היהודי. שרידי בית מגורים * משלהי המאה הח' לפסה"נ שנחתך על ידי פני החומה.מבט לצפוךמזרח