איור 11.חפירות י' שילה בעיר דויד (שטח G ) ' בית אחיאל ' . במרכז נראים שני עמודי אבן ושתי עמודי אבן ושתי אומנות בנויות , וביניהן חצר מרכזית עם חדרים סביבה . מבט לצפון - מזרח