מבני מגורים

מבני מגורים חפירות קניון בעיר דויד קניון חשפה ראשונה ותיארכה נכונה בתי מגורים משלהי תקופת הברזל , הן בראש החתך הגדול היורד במדרון המזרחי של עיר דויד והן בתחתיתו . בית המגורים העליון נמצא בנר לתוך מבנה האבן _811 _> _115011€5 _1 _( _6 _^ _1- _89 י _1 _מ _. _161115316 י _§ _, _מ 302 _1 _( . _03111 _. ק 1937 , _מ _§ _6 _מ _1 _ג _111 _ז _16 _x _1 _* _011 _, ( התוכנית ;( _אבי יונה , הטופוגראפית , _עמ' , 163 מפה ; אביגד , הארכיאולוגיה , _עמ' _, _150-149 _מפה _90 _. _8 _, _( _2 : 8 קניון , חפירות , 1964 _עמ' _91 . 15 אביגד , העיר העליונה , עמ _' _92 . 60 ד' _אוסישקין _, 'מפעלי המים של ירושלים בימי חזקיהו , ' קתדרה , 70 ( טבת תשנ '' ד , ( _עמ' . 28-3 _93 _עי מזר , 'האם נחצבה נקבת חזקיהו לשווא , ' ? קתדרה , 78 ( טבת תשנ '' ו , ( _עמ' ; 188-187 ד' אוסישקין , 'שתי גישות בחקר הארכיאולוגיה של _ארץ ישראל , _' שם , _עמ' . 189-188 מובן מאליו שפרשנות הנתונים לפי _אוסישקין מסירה את הזיקה בין מקום הברכה והצורך להגן עליה , לבין שאלת התרחבות תחומיה של העיר בשלהי תקופת הברזל . ראה גם להלן , _עמ' . 222  אל הספר
יד יצחק בן-צבי