איור 7.חפירות נ' אביגד ברובע היהודי,חומתה הצפונית־מערבית של העיר (שטח א ) עם התרחבותה בשלהי המאה הח' לפסה"נ.מבט לצפון־מזרח