איור 8.חפירות נ' אביגד ברובע היהודי.פרט מפניה החיצוניים של החומה (שטח א ) מבט לדרום־מזרח