איור 6: מפת ירושלים בסוף תקופת המלוכה. הנקודות מסמנות אתרים ישראליים שנחפרו