איור 5.תוכנית השרידים מתקופת בית ראשון והתקופה החשמונאית בחפירות נ' אביגר ברובע היהודי.