איור 4. חפירות קראופוט ופיצ'ג'רלד בעיר דויד שרידי השער המזוהה עם ' שער הגיא ' . מבט לדרום מזרח