איור 3. חפירות י' שילה בעיר דויד ( שטח G ) . מראה כללי . בחלק המרכזי והימני נראה המבנה המדורג , היורד מראש השטח ועד לתחתיתו .במרכז בנוי לתוכו 'בית אחיאל ' מבט למערב