איור 1.חפירות א' מזר וב' מזר באזור 'חומת העופל תוכנית שרידי השער והמבנה הנספח אליו.בתחתית התוכנית מסומנים מתארי שני המגדלים שחשף צ' וורן