מראה החפירות באזור העופל — מבט למזרח. מבנים מתקופת בית ראשון ומעליהם מבנים מתקופת בית שני. למעלה: מבנה מן התקופה האומאית; משמאל;מבנה מן התקופה הרומית.