שטח E בחפירות עיר דויד — מבט למערב. למטה: שרידי חומה מן התקופה הכנענית התיכונה ועליה חומה מתקופת המלוכה. מבפנים לקו החומות: בתי מגורים מתקופת המלוכה.