עיר דויד, שטח בתי מגורים מתקופת המלוכה שהוקמו על גבי המבנה המדורג.