עיר דויד, שטח טרסות אבן מן התקופה הכנענית ששימשו לדעת אחדים מסד למבנה המדורג. מבט למערב.