דגם ירושלים בימי בית ראשון (מאות ח‭-'‬ד לפסה"נ‭.(‬ מבט לצפון־מזרח. משמאל: הגבעה המערבית והחומה המקיפה אותה.