דגם ירושלים בימי בית ראשון. מראה הר הבית ועיר דויד, מבט לדרום־מערב.