צילום אוויר של עיר דויד, מבט לצפון. למטה: דגם עיר דויד בימי בית ראשון, מבט לצפון.