הגבעה הדרומית-נתרחית; שאלת מתאר 'עיר דויד' והיקפו

הגבעה _הדרומית-נתרחית ; שאלת מתאר _'עיר דויד' והיקפו הגבעה הדרומית מזרחית של העיר , המוגבלת במזרחה בערוץ העמוק של נחל _קדרון על מדרונותיו התלולים , הוא השטח שבו נערכו החפירות האינטנסיביות והמקיפות ביותר לבירור שאלת ביצורי _21 _וירן _וקונרר , _סקר , _עמ' _1 _22 . 375-345 _מ _101 _. _161113316111 _1 _מ _§ _6 _מ 31 _> _11 _>\ 118 _§ 1 י _8 _201 _61 _^ _01- _// . _011111€ , _מ _¥ _6161 _מ _611150116 _כ _3 _§ _€ _465 1 _ז 7- _^ _11 _£ _1 _. קק ? _1 _/ , 5 ( 1882 ) , _ם , 2 י _38 _מ _8 ? _313811 _מ _301111 204 , 271-378 _1116 _23 _ח _1 _מ ( 10 ק 1 _ _$ _01 ת 1 _מ _10103 _ת _? _1106 _י 238- _0 . _80111011 _, . קק _25 , 12 ( 1880 ) , _ , _/ _£ _/ י 1 _ה _? _0010 _? _81103 _) _25 _, 14 ( 1882 ) , _24 239 _ _, _/ _' _£ _^ _י _6 _^ _5 _א _4 _ת _40168 _3 _יזי , _ת _, 1 _( _161 _י _110 _( _1 _" _01 _ן _7110 _" _800011 _< _1 _" 8110311 _>\< _י 2 _\ _1 _( _161 _x _1 _, _. ק . 13-18 קק _1 _£ _^ _05 _, 24 ( 1891 ) , , _1 _£ _? _05 _, _18 _" י _1 , _* 7116 _\^\ _1 _^\ _101 _0 _£ 8110311 _ח 88-91 1 ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי