פרק שישי הטופוגרפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון

פרק שישי הטופוגרפיה _והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופת הבית הראשון רוני רייך  אל הספר
יד יצחק בן-צבי