הבנייה המלכותית בירושלים

הבנייה המלכותית בירושלים שני המקורות ההיסטוריים העיקריים לתולדות הבית הראשון אינם מרבים לדווח על ההתפתחות האורבנית של ירושלים או על שנעשה בה בתחום הבנייה הציבורית . מספר מלכים נלמד על שני בדקי בית לבניין המקדש במשך שלוש מאות וחמישים שנות קיומו , שניהם פרי יוזמה מלכותית . הראשון בוצע על ידי יואש בשנתו העשרים ושלוש 814 ) לפסה"נ ; מלכים ב , יב ז-יז , ( והשני על ידי יאשיהו בשנתו _השמונה עשרה 622 ) _לפסה"נ ; מלכים ב , כב ג-ז ;( ואולי זכו בדקי בית אלה להיזכר בכתובים משום היותם שיפוצים רבי היקף במיוחד . לעומת זה , בספר דברי הימים , ושלא כמצופה מחיבור בתר גלותי , נמסרו אי אלה ידיעות על בנייה בעיר . הפעולות רשומות לזכותם של מלכים _45 כך סבור _^ _לא _/^/^ _' _""^^& _ _/^ _ן _0 _* _, _א _/[ _. _•{ _. מ 126 _, _. ק _1 _£$££$ _0 _} _110 _] _\ _1110 _} _16 ( _165 _16 _/ _1101611€115 _, _8111118211 1948 , _ז _\ _1 _ז _11 _£ _} _6 _ז 1 328 ; 1 ( 16111 , _1 _]\> _6 _. מ 171 , _. ק 1 1967 , ז _§ 6 ת 1 _ג _11 _נו 1 , _ז _8111 ( _116 _46 לדיון נרחב ראה : מ' כוגן , 'העיר אשר בחרתי : ירושלים בראי הספרות _ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי