תקופת המלך שלמה

תקופת המלך שלמה ימי שלמה נחרטו בתודעת העם כימי שיא בבנייה הציבורית בכל רחבי הממלכה , ובפרט בירושלים ( מלכים א , ט יד-יט ;( כלפי המפעלים בעיר הבירה נהג שלמה ברוחב יד מיוחד : _'ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרב' ( מלכים א , י _כז . ( המלך שיפץ את המילוא ( _מלכים א , ט טו ) והשלים את הקפת חומת העיר , כך שאזור העופל , וההר מצפון לעיר דויד שעליו נבנו המקדש ובתי המלך נכללו בתוכה ( פעולה זו מתוארת במלכים א , יא כז כסגירת ' פרץ עיר דויד ; ' השווה גם : ג א ; ט טו . ( ברובע החדש הזה הוקמו בית המקדש וארמון המלך . הארמון עמד בתוך חצר גדולה שהפרידה בינו ובין המקדש , והיה בו מערך שלם של אגפים אשר שימשו לצרכים ציבוריים ופרטיים ( מלכים א , ז ו-יב . ( הכניסה היתה דרך אולם העמודים , שהיה מעין אכסדרה לפני החדר המרכזי בבניין , הוא אולם הכיסא , שם עמד כס המלך רב הרושם . ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב מופז . שש מעלות לכסה וראש עגול לכסה מאחריו וידת מזה ומזה אל מקום השבת , ושנים אריות עמדים אצל _הידות . ושנים עשר אריים עמדים שם על שש המעלות מזה ומזה . לא נעשה כן לכל ממלכו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי