ייסוד ירושלים הישראלית

ייסוד ירושלים הישראלית את הפיכתה של העיר היבוסית לבירת הממלכה הישראלית המאוחדת יש לזקוף לזכותו של דויד . ' מצב היסטורי מיוחד במינו , _' שנתלווה _ב'תכנון אישי , רצונו ופועלו של אדם אחד , _' היו הגורמים המכריעים שפעלו באותה עת . שתי גרסאות הגיעו אלינו על כיבוש העיר בידי דויד : שמואל ב , ו-ט ודברי הימים א , יא ד-ז . שני הכתובים סתומים למדי , וזה שבספר דברי הימים תלוי כנראה בקודמו , בספר שמואל , והוא מפרש אותו ממרחק של מאות שנים , אם כי גם בספר שמואל ישנם דברי פירוש למעשים שהיו רחוקים ממחברו . _2 לאחרונה הציע נ' נאמן שהמסופר על כיבוש ירושלים מבוסס על תיאור קצר שבא מ'כרוניקה _, _20 _^ _0 _, 79 _1 _י 5 _^ _11 _? _$ _161 _§ _מז _8316 ט _. _161 י 243-257 _, _4 _. _. _\ _11 _, _. קק 1-19 = _^ 11 , 1 ( 5 , _111 , 3 _, _. קק ( 1925 ) , וילך המלך ואנשיו ירושלם אל היבסי יושב הארץ ויאמר לדוד לאמר לא תבוא הנה כי אם הסירך העודים והפסחים לאמר לא יבוא דוד הנה . וילכד דוד את _מצדת ציון היא עיר דור . ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה _יבסי ויגע בצנור ואת הפסחים ואת _העורים שנאו ( קרי : שנואי ) נפש דוד על כן יאמר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי