מבוא

מבוא העיר ירושלים , כמעט מימיה הראשונים כבירה לשבטי ישראל שהתאחדו יחדיו תחת שלטונו של דויד , נעשתה סמל לריבונות ישראלית בארץ ישראל ; ונסיבות היסטוריות מיוחדות בימי יורשיו של דויד , צירוף של אירועים פוליטיים ומאבקים אידיאולוגיים , עשוה אבן שואבת למאוויי האומה לעצמאות מדינית ותרבותית . בירושלים ישבו כסאות לבית דויד ובעיר האלוהים שכן מקדשו של ה' אלוהי ישראל ; וטבעי היה שמשוררים ירעיפו עליה דברי שבח והלל ( השווה _תהלים קבב ; קבה א-ב . ( בפי מחברי הספרות ההיסטורית מן האסכולה הדויטרונומיסטית , אשר היו פעילים במאת השנים האחרונות של הבית הראשון , כונתה ירושלים 'העיר אשר בחר ה' לשום את שמו שם מכל שבטי _ישראל' ( השווה מלכים א , ח מד , מח ; יא יג , לב , לו ; יד _כא ; מלכים ב , _כא ז ; _כג _כז , ( ובבואם לסקור את קורות ישראל בימי הבית לא פסחו על שום אירוע שנגע אליה . כל פעולה שתרמה לחיזוקה ולביסוס מעמדה נרשמה : בעיקר דיווחים על בנייה בעיר , ולא כל שכן מעשים שעשויים היו לפגוע בה , כגון מלחמות ומצורים שהוטלו עליה . אך התייחסות זו היא נקודתית ; אין במקורות ההיסטוריים שבמקרא טיפול רצוף ומסודר בתולדות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי