פרקרביעי : עיר מלך ועיר מקדש : תולדות ירושלים מימי דויד עד ימי יאשיהו

פרקרביעי : עיר מלך ועיר מקדש : תולדות ירושלים מימי דויד עד ימי יאשיהו מרדכי _כוגן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי