אחרית דבר

אחרית דבר לסיכום הממצאים שסקרנו בפרק זה , ניתן לראות שיש עדות ארכיאולוגית כמעט רצופה בירושלים ובסביבתה המיידית , מהתקופה הכלקוליתית ועד לסוף תקופת הברזל א . אמנם , הממצאים אינם אחידים , וישנם פערים גדולים בידיעותינו , ואף תקופות שבהן רב הנסתר מהנגלה . אך נראה ששילובן של העדויות הארכיאולוגיות עם העדויות ההיסטוריות מאפשר שחזור תמונה בסיסית של תולדות העיר ירושלים בשחר ימיה . עדויות אלו מסייעות להבין את תולדותיה של העיר עצמה , ואף עוזרות לברר את מעמדה ומעורבותה של ירושלים בתהליכים כלליים יותר שהתרחשו בארץ ישראל לאורך תקופות אלו .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי