איור 9.חלקי כן פולחני מתקופת הברזל א שנתגלה בחפירות שילה בעיר דויד