תקופת הברזל א. 1,000-1,200) לפסה"נ בקירוב)

תקופת הברזל א _. 1 , 000-1 , 200 ) _לפסה"נ בקירוב ) בתקופת הברזל א חלו תמורות כבדות משקל במבנה הפוליטי , הכלכלי והחברתי של ארץ ישראל . בפרק זמן זה ' ) תקופת ההתנחלות ( ' גובשה הישות התרבותית / חברתית הישראלית , לקראת הופעת הממלכה הישראלית בתקופת הברזל ב . 123 למרות השינויים הדרמאטיים שחלו בפרק זמן זה , מדובר בתהליך ארוך , שמהותו וקצבו לא היו אחידים בחלקיה השונים של ארץ ישראל . אזור ההר המרכזי , ובייחוד חלקו הצפוני ( אפרים ומנשה מצפון לאזור ירושלים , ( היה מוקד להתיישבות אינטנסיבית , ולדעת רבים , באזורי התיישבות אלה התגבשה הישות התרבותית הישראלית . 125 לעומת זאת , בחלקיו הדרומיים של ההר המרכזי הייתה ההתיישבות בתקופה זו פחות אינטנסיבית . אמנם מצויים בסביבה המיידית של ירושלים מספר אתרים בני התקופה ; אך בהר יהודה , בין בית לחם לדרום הר חברון , הפעילות מועטה ביותר . גם במקורות המקראיים , אזור הר _121 בעבר נעשו ניסיונות לאפיין אלמנטים בתרבות החומרית של תקופות הברונזה המאוחרת והברזל א המרמזים על הימצאות גורמים אתניים חיתיים / הוריים בארץ , ואין כל סימן למאפיינים אלו בירושלים . ראה , למשל : _1...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי