איור 8.שבר מצבה מצרית מתקופת הברונזה המאוחרת שנתגלה באזור שמצפון לשער שכם