איור 7.מבט פרספקטיבי של שטח 0 בחפירות שילה בעיר דויד: ‭— 2-1‬ קירות התמך וארגזי האבן של תקופת הברונזה המאוחרת‭— 3;‬ מבנה האבן המדורג (מתקופת הברונזה המאוחרת או תקופת ברזל א‭.(‬שאר השרידים הינם מתקופות מאוחרות יותר‭— 4;‬ בית אחיאל (תקופת בית ראשון‭— 5;(‬ בית מגורים מתקופת בית ראשון; ‭— 6‬ 'בית הבולות' מתקופת בית ראשון מגדל בחומה החשמונאית