תקופת הברונזה המאוחרת 1,200-1,550) לפסה"נ בקירוב)

תקופת הברונזה המאוחרת 1 _, 200-1 _, 550 ) _לפסה"נ בקירוב ) מכתבי _אל עמארנה הם התעודות היחידות מתקופת הברונזה המאוחרת המתייחסות לירושלים . תעודות אלה מניחות לנו לשחזר את עברה של ירושלים במשולב עם הממצא הארכיאולוגי . אך יצוין כי גם מקורות אלה אינם מספקים מידע על כלל התקופה , אלא בעיקר על פרק זמן קצר במאה _הי"ד לפסה"נ , תקופת מכתבי אל עמארנה . _א 6 אני נוקט תאריך של סוף השושלת ה 12 לקבוצה הקדומה של כתבי המארות , ותחילת השושלת _ה 13 לקבוצה המאוחרת . ראה , למשל : _1 _. _1 _. 771 _£ _11151011011 ) _1 0 / _1116 ?( _1111 ( _11011 _( 11 _, _מ _80 _קת _1101 _ז 98- _. קק _¥ _0 _* 1974 , _'י _6 _\ _א _^( _111 _( _1 _( _1 _^ _68 _, _861110 _£ . _117 בכל מקרה , אין להקדים את הקבוצה הקדומה לסוף המאה הכ"ו לפסה"נ ( כלומר , זה ראוי לציין שיוסף _בן מתתיהו , בצטטו את _מאנתון ( _נגד אפיון , מהדורת י"נ שמחוני , תל אביב _תשי"ט , _עמ' יח , ( טוען שירושלים נוסדה בידי ההיקסוס , לאחר שגורשו ממצרים ( כלומר , בסוף תקופת הברונזה התיכונה ב וראשית הברונזה _המאוחרת . (! אין ספק שידיעה זו משובשת , מכיוון שלעיל ראינו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי