איור 6.חרפושיות מתקופת הברונזה התיכונה ב והמאוחרת מהקבר ברומינוס פלוויט שעל הר הזיתים