איור 5.מפת אתרי קברים מתקופת הברונזה בסביבות ירושלים 1א| קבר/קברים מתקופת הברונזה התיכונה א ‭')‬תקופת הברונזה הביניימית‭('‬ [ב] קבר/קברים מתקופת הברונזה התיכונה ב 1ג1 קבר/קברים מתקופת הברונזה המאוחרת א [ד) קבר/קברים מתקופת הברונזה המאוחרת ב