איור 4.שיבוצי עצם שונים מתקופת הברונזה התיכונה ב;מחפירות שילה בעיר דויד