איור 3.שרידי חומה (ואולי שער) מתקופת הברונזה התיכונה ב (ועליה שרידים מתקופת הברזל ב) שנחשפו בעיר דויד על ידי קניון