איור 1.הצעת שחזור של הבתים מתקופת הברונזה הקדומה שנתגלו בעיר דויד