תקופת הברונזה הקדומה: 2,200-3,500) לפסה"נ בקירוב)

תקופת הברונזה הקדומה : 2 , 200-3 , 500 ) _לפסה"נ בקירוב ) ברוב החפירות באזור עיר דויד נחשפו ממצאים מתקופת הברונזה הקדומה , ויש לראות בכך עדות לעוצמת הפעילות בעיר בתקופה זו . סדרה של שלוש מערות קבורה ( מערות ( 3-1 נתגלתה בחפירותיו של פרקר בעיר דויד ופורסמה באופן חלקי בידי ונמאן . במערות נתגלו בין השאר מכלולים עשירים של כלי חרס . בגלל שיטות החפירה והפרסום , שלקו בחסר , ניתן ללמוד מעט מאוד על הקבורות , מעבר לעיון במכלולי כלי החרס . את חלק הארי של הכלים ניתן לתארך לברונזה הקדומה א 3 , 000-3 , 500 ) לפסה"נ בקירוב , ( וכלים אלה טיפוסיים לאתרים באזור ההר המרכזי ( כמו העי ותל אל נצבה . ( על פי הפרסום קשה מאוד , אם לא בלתי אפשרי , לדלות פרטים נוספים על אופי הקבורה . יש לציין שנוסף על הממצאים מתקופת הברונזה הקדומה , ישנם ממצאים מתקופות מאוחרות יותר ( ועל כך בהמשך . ( מלבד קבורות אלה , אין בידינו עדויות נוספות לקבורות בנות התקופה הזאת בירושלים . עדות למבני מגורים בני התקופה נמצאה בשטח _£ 1 בחפירותיו של שילה , במדרון המזרחי של עיר דויד . מתחת לחומה מתקופת הברונזה התיכונה ב נחשפו חלקים של שני בתים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי