מבוא

מבוא בפרק זה אסקור את השרידים הארכיאולוגיים של ירושלים הקדומה , משחר ימיה בשלהי העידן הפרהיסטורי , ועד סמוך להפיכתה לבירת ישראל בימי דויד . תקופה זו משתרעת על פני כארבעת אלפים שנה , מסוף העידן הפרהיסטורי ( סוף התקופה הניאוליתית ) ועד לראשית המלוכה בישראל , סביב שנת אלף לפסה"נ . יש לציין שבחלק ניכר מהתקופות הכלולות בסקירתנו , הממצא בירושלים אינו מרובה . ככול הנראה יש לתרץ מצב זה בפעילות האינטנסיבית שהתנהלה בירושלים מאז , שמחקה את מרבית השרידים הקדומים . למרות מגבלה זו , הממצא הארכיאולוגי מהתקופות הנידונות חשוב מאין כמוהו לשחזור תולדות העיר בשחר ימיה , תוך שימת לב מיוחדת להקבלה עם המקורות ההיסטוריים הנלווים , שהם מעטים מאוד . הסקירה תכלול ממצא ארכיאולוגי מפרק זמן זה שנתגלה בירושלים ובסביבתה , ברדיוס של כשלושה ק"מ מהשלוחה הדרומית מזרחית של העיר , המכונה שלוחת _'עיר דויד , _' שהייתה , כפי שנראה , הגרעין להתפתחות העיר ( ראה מפות 2 , 1 בסוף הספר . ( לסקירות קודמות של הממצא הארכיאולוגי מירושלים בתקופות אלו , ראה במיוחד שורת מאמרים משל ב' מזר , החל _ב _11115€ _* _16 _י _01 _( _13 _\ _י _\ _03...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי