פרק שלישי ירושלים לפני דויד: סקירה ארכיאולוגית מסוף העידן הפרהיסטורי ועד לסוף תקופת הברזל א,

פרק שלישי ירושלים לפני דויד : סקירה _ארכיאולוגית מסוף העידן הפרהיסטורי ועד לסוף תקופת הברזל א _, _אהרן _מאיר  אל הספר
יד יצחק בן-צבי