איור 1 . א"ע מכתב של עבדח'בה מושל ירושלים לפרעה אמנחתפ ד'