מבוא

מבוא זמנם של המכתבים הנוגעים לירושלים הוא סוף ימי פרעה אמנחתפ השלישי וראשית ימי שלטונו של אמנחתפ הרביעי ( אחנאתון , ( והם נכתבו תוך פרק זמן לא ארוך . לפי שהמכתבים אינם מציינים את שמו של המלך שאליו נכתבו , אי אפשר אלא לשער מי הוא הנמען , ולא תמיד יש על כך הסכמה . עניינם של המכתבים ביחסים שבין עבךח'בה לבין שכניו ובינו לבין הפקידות המצרית בכנען . מאבקם של עבךח'בה ושכניו היה בעיקר על השליטה בדרך הרוחב המחברת את במת ההר באזור ירושלים עם מישור החוף והדרך הבין לאומית העוברת בה . המכתבים מגלים טפח מהקשרים שקשרו מלכי הערים הכנעניות שבדרומה של כנען עם עמיתיהם שבצפונה של הארץ ; את התערבותם של מלכי עכו ואכשף הסמוכה אליה במאבק שבין עבךח'בה ושורךתה באויבם המשותף המכונה עפרו , ואת הסתלקותם מעזרה זו . תגו מלך גת כרמל ( שמקומה לא נודע ) היה חותנו של מלכאלו מגזר , ושניהם היו אויבים לעבךח'בה . על החלפת עמדות מעידים יחסיהם של עבךח'בה ושורךתה שמבעלי ברית נעשו לאויבים . המכתבים הכלולים ב'תיק' ירושלים הם מכתביו של עבךח'בה מירושלים ושניים משכניו : שורדתה מושל גת , (?) המזכיר במכתביו את עבךח'בה , ומלכאלו מושל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי