נספח ירושלים במכתבי אל־עמארנה

_נספח ירושלים במכתבי _אל עמארנה תרגמה צפורה _כוכבי רייני מבוא והערות שמואל אחיטוב  אל הספר
יד יצחק בן-צבי