השלכת האיגרות על המקרא

השלכת _האיגרות על המקרא ה'תיק' של ירושלים משמש עדות חיה ומופת למאבקה העיקש של עיר מלוכה כנענית על שלמותה ועצם קיומה . זאת ועוד : למסמכים אלה השלכות מבחינות שונות על המסופר במקרא בדבר מעמדה וקורותיה של ירושלים הקדומה . עולה מיד על הדעת הפרשה המקראית הקרובה אליהם ביותר בזמן , היינו , כיבוש הארץ בימי יהושע , והמלחמה עם אדוני צדק מלך ירושלים ובעלי בריתו . על פי מסורת המקרא , דורות אחדים לאחר ימי אל עמארנה הגיעו בני ישראל לכנען . לפי עדות המקרא , חדירתם היתה מעבר הירדן המזרחי והם הקימו ראש גשר בגלגל , ליד יריחו . משם פילסו להם דרך לפנים הארץ , כנראה בתחום הגבולין שהפריד בין שטחי ריבונותן של שתי החטיבות המדיניות , שלפי תעודות אל עמארנה תבעו לעצמן את ההגמוניה בהר המרכזי , היינו , ממלכות שכם וירושלים . לפי התיאור המקראי , הצעד הישראלי הבא — כריתת ברית ואסאלית עם ארבע ערי החיווי בראשות העיר גבעון _- חשף את אגפה הצפוני מערבי של ממלכת ירושלים וגרר אחריו תגובה מדינית וצבאית מיידית מצד מלכה ( יהושע י " . ( קשה להסיח את הדעת מן הנסיבות האסטרטגיות הדומות לאלו שאיימו על ירושלים בתקופת _11 _השווה-ק 1 _...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי